Der Vorstand der Schützenbruderschaft

2022


Vorstand der Schützenbruderschaft (von links) Stefan Eygermann (Fahnenoffizier),Matthias Gieratsch (Fähnrich), Tobias Tölle (Fahnenoffizier), Jörg Bendfeld (Oberst), Jürgen Busse (Hauptmann), Christian Wiechers (Geschäftsführer), Benjamin Rolf (Rechnungsführer), Ansgar Wiemers (Präses)

Ansgar Wiemers, (Präses)

Jörg Bendfeld, Oberst (1. Vorsitzender)
Christian Wiechers, Geschäfts- u. Schriftführer (Stellv. Vorsitzender)
Jürgen Busse, Hauptmann
Benjamin Rolf, Rechnungsführer

Matthias Gieratsch, Altschützenfähnrich
TobiasTölle, Fahnenoffizier (Altschützen)
Stefan Eygermann, Fahnenoffizier (Altschützen)

N. N. , Jungschützenfähnrich
Marius Gieratsch, Fahnenoffizier (Jungschützen)
Florian Brune, Fahnenoffizier (Jungschützen)


Andreas Schrader, Rottführer (Mitteldorf)
Franz Breker, Rottführer (Unterdorf)
Franz Josef Versen, Rottführer (Lehmkuhle)
Jens Hanneke, Rottführer (Siedlung)
Felix Breker,  Rottführer (Jungschützen)
Stephan Sander, Rottführer (Spielmannszug)

Axel Nolte, Sarah Vedder, Präsidium der Schießsportgruppe (Abteilung)
Johannes Marks, (Schießmeister)
Jörg Bendfeld, (Web) 


 

2018

Vorstand der Schützenbruderschaft (von links) Matthias Gieratsch (Fähnrich), Christian Wiechers (Geschäftsführer), Jörg Bendfeld (Oberst), Benjamin Rolf (Rechnungsführer), Jürgen Busse (Hauptmann)
Vorstand der Schützenbruderschaft (von links) Matthias Gieratsch (Fähnrich), Christian Wiechers (Geschäftsführer), Jörg Bendfeld (Oberst), Benjamin Rolf (Rechnungsführer), Jürgen Busse (Hauptmann)

 

Edgar Zoor, (Präses)

Jörg Bendfeld, Oberst (1. Vorsitzender)
Christian Wiechers, Geschäfts- u. Schriftführer (Stellv. Vorsitzender)
Jürgen Busse, Hauptmann
Benjamin Rolf, Rechnungsführer

Matthias Gieratsch, Altschützenfähnrich
Jürgen Bischof, Fahnenoffizier (Altschützen)
Stefan Eygermann, Fahnenoffizier (Altschützen)
Tobias Tölle, Jungschützenfähnrich
Marius Gieratsch, Fahnenoffizier (Jungschützen)
Florian Brune, Fahnenoffizier (Jungschützen)

Tobias Menne, Rottführer (Oberdorf)
Andreas Schrader, Rottführer (Mitteldorf)
Franz Breker, Rottführer (Unterdorf)
Franz Josef Versen, Rottführer (Lehmkuhle)
Jens Hanneke, Rottführer (Siedlung)
Felix Breker,  Rottführer (Jungschützen)
Stephan Sander, Rottführer (Spielmannszug)

Axel Nolte, Sarah Vedder, Präsidium der Schießsportgruppe (Abteilung)
Johannes Marks, (Schießmeister)
Jörg Bendfeld, (Web) 

 

2017
 

 

Edgar Zoor, (Präses)

Jörg Bendfeld, Oberst (1. Vorsitzender)
Christian Wiechers, Geschäfts- u. Schriftführer (Stellv. Vorsitzender)
Jürgen Busse, Hauptmann
Christoph Pfob, Rechnungsführer

Matthias Gieratsch, Altschützenfähnrich
Jürgen Bischof, Fahnenoffizier (Altschützen)
Günther Strüber, Fahnenoffizier (Altschützen)
Tobias Tölle, Jungschützenfähnrich
Marius Gieratsch, Fahnenoffizier (Jungschützen)
Mirko Mohnhaupt, Fahnenoffizier (Jungschützen)

Tobias Menne, Rottführer (Oberdorf)
Andreas Schrader, Rottführer (Mitteldorf)
Franz Breker, Rottführer (Unterdorf)
Franz Josef Versen, Rottführer (Lehmkuhle)
Jens Hanneke, Rottführer (Siedlung)
Felix Breker,  Rottführer (Jungschützen)
Stephan Sander, Rottführer (Spielmannszug)

Axel Nolte, Günther Strüber, Sarah Vedder, Präsidium der Schießsportgruppe (Abteilung)
Johannes Marks, (Schießmeister)
Jörg Bendfeld, (Web)

 

 

Der Vorstand 2014

 

Edgar Zoor, (Präses)

Axel Nolte, Oberst (1. Vorsitzender)
Christian Wiechers, Geschäfts- u. Schriftführer (Stellv. Vorsitzender)
Jürgen Busse, Hauptmann
Christoph Pfob, Rechnungsführer